© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Edice Češi v cizině byla vydána za podpory grantových projektů:

 

Název projektu: Vliv subjektivních a objektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí. Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky. Hlavní příjemce: Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.. Řešitel: Stanislav Brouček. Období řešení projektu: 1991-95.

Název projektu: Češi ve Francii v letech 1862-1938. Vystěhovalectví z českých zemí do Francie a způsob života Čechů v prostředí francouzské společnosti. Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky. Hlavní příjemce: Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.. Řešitel: Stanislav Brouček. Období řešení projektu: 1995-97.

Název projektu: Krajané ve světě-systematické zpracování historie a současného stavu krajanské komunity ve světě. Poskytovatel: MVZ - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Hlavní příjemce: Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.. Řešitel: Stanislav Brouček. Období řešení projektu: 2004-2008

 

V edici Češi v cizině jsou uveřejněné referáty přednesené na konferencích:

 

Čeští a slovenští vystěhovalci a krajanské hnutí. Mezinárodní konference Praha Karolinum 1.-2.7.1985. Pořadatel: Univerzita Karlova a Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

Československo a krajanské hnutí. Konference k 60. výročí založení Československého ústavu zahraničního. Praha 1988. Pořadatel: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV a historická komise Československého ústavu zahraničního.

Vliv subjektivních a objektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí. Seminář Praha 22.4.1992. Pořadatel: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

Pomoc zahraničních Čechů a Slováků prvému a druhému odboji. Diskusní panel v rámci 17. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění. Praha ČVUT 26.-29.6.1994. Pořadatel: Společnost pro vědy a umění a Rada vědeckých společností Akademie věd ČR.

Ecology and Folklore III. Bi-national conference. Łòdž 23.-25.9. 1996. Pořadatel: Folklore Department, Univerzity of Łòdź and Institute of Ethnography and Folklore of the Czech Academy of Sciences.