© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Češi v cizině 5

Obsah

 

 Úvodní strana
 Obsah
O. SkalníkováČeši v Rumunsku
V. ScheuflerHistorické a přírodní prostředí, osídlení
Příloha: Vzpomínky potomků přesídlenců na počátky českého osídlení jižního Banátu
V. ScheuflerSídla, stavby, obydlí
Příloha: Ukázky ze stavby domu
 Názvy dobytka
 Názvy tratí
 Lovecká sdružení
V. ScheuflerZemědělská, domácká a řemeslná výroba
Příloha: Pálení dřevěného uhlí
 Pálení vápna
 Nazvosloví truhlářské
 Názvosloví kovářské
 Nazvosloví kolářské
O. SkalníkováStrava
 Jídlo všedního dne
 Jídlo nedělní a sváteční
O. SkalníkováOděv
O. SkalníkováRodina a rodinné vztahy
O. SkalníkováVýroční zvyky, obřady a obyčeje
J. JechVyprávění
 Lidové vyprávění a lidová píseň
 Od celkového pohledu k třídění povídek
 Slovesná stránka, jazyk
 Vypravěči
 Ze života lidových povídek, jejich etnický původ
 Ukázky
V. ScheuflerHudební folklór
M. SeckáReemigrace
 Adaptace a integrace
 Současný život
V. ScheuflerZákladní bibliografie
 Anglické resumé
 Rumunské resumé
 Fotogalerie
 Závěr