© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Češi v cizině 6

Obsah

 

 Úvodní strana
 Obsah
S. BroučekVliv objektivních a subjektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí a při reemigraci
H. DluhošováStav etnicity přesídlenců z Ukrajiny v předeemigračním období
V. ChaloupkaČernobylská přesídlovací akce v názorech obyvatel Rokytnice v Orlických horách
R. MišoňováStručný nástin průběhu humanitární akce v České republice
N. ValáškováPočátky adaptačního procesu přesídlenců z černobylské oblasti v Československu
J. JančákováK současnému stavu severovýchodočeského nářečí Čechů z Malé Zubovščiny
J. PašekZkušenosti městského úřadu v Krupce s adaptačním procesem přesídlenců z černobylské oblasti
T. AnamiK formám adaptace reemigrantů
M. SeckáSoučasná reemigrace Čechů z Rumunska
I. HeroldováReemigrace po druhé světové válce
S. BroučekK adaptaci imigrantů z ČSR ve francouzské lokální společnosti
D. MoravcováK zákonitosti vyrovnávání reemigrační skupiny v českém pohraničí 1946-1990
M. MacudairaVýzkum situace ve výchově a vzdělávání dětí cizinců v Japonsku
N. ValáškováResumé
J. VaculíkK postavení Čechů na Ukrajině ve 20. a 30. letech (se zvláštním zaměření na východní Volyň)
A. MušinkaEvžen Rychlík - zapomenutý slavista českého původu
M. SeckáZpráva o zasedání Komise pro dějiny krajanů, Čechů v zahraničí
M. TomandlVědecké kontakty katedry etnologie FF UK Praha a katedry etnologie UJ Krakov