© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Češi v cizině 3

Obsah

 

 Úvodní strana
 Úvodem
 Články:
A. RobekK problematice českého vystěhovatelství do Ruska v druhé polovině 19. století (dokončení)
J. JožákAmeričtí krajané proti Mnichovu
L. ŠatavaEvropská migrace na severoamerický kontinent v 19. století a její odraz v historii českého etnika
S. BroučekNad spolkovou činností Čechů a Slováků v Sofii
L. SkružnýBratři Škorpilové průkopníci bulharské vědy
I. VasiljevK snahám české buržoazie o získání kolonií v době buržoazní ČSR
I. DubovickýKolonizační pokusy v Argentině a meziválečná Československá republika
I. BartečekČeskoslovenská kolonizace v Brazílii
S. ŠislerK dvěma nereálným snahám o založení českých vystěhovaleckých kolonií na Madagaskaru v třicátých letech
Z. ŠípekČechoslováci v Etiopii po druhé světové válce
 Vzpomínky:
K. PrůšekČeská menšina ve Vídni od r. 1919 do r. 1938 (Fakta a vzpomínky)
 Zprávy:
L. SkružnýBratři Škorpilové spoluzakladatelé a budovatelé Národního muzea ve Varně (100 let trvání)
Z. VasiljevováPočátky japonského vystěhovalectví (K souborové edici pramenů)
 Obsah