© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Ediční řada Češi v cizině

vydal Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. (do roku 1999 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV)

 

řešitel: PhDr. Barbora Gergelová

spolupráce: T. Motyčka, A. Petráňová, Bc. L. Příkaský, P. Pudlo

technická spolupráce: Ing. Zbyněk Holínský

pracoviště řešitele: Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.

Zpracováno v rámci projektu Strategie AV 21, program Paměť v digitálním věku 2018

Digitalizace ediční řady Češi v cizině

 

  Podrobný úvod     Ediční řada